Vlohy a schopnosti

Naučené schopnosti se odvíjí od našich fyziologických předpokladů = vloh.

Abychom mohli mluvit o schopnostech, tak je nejprve potřeba si vysvětlit, od čeho se rozvíjejí.

Každý se na tento svět rodíme již s “předepsanými” vlohy, které postupem času můžeme rozvíjet, nebo naopak zasunout někam do postranní a nepracovat s nimi.

Vloha je tudíž fyziologický předpoklad. Jedná se o určitou zvláštnost (př. někdo má vlohy na zpěv = správné seskupení hlasivek).  Mít pro něco vlohy nemůžeme získat až postupem času. Buď se s ní narodíme, nebo ne. Na rozdíl od schopnosti, která je získaná, je vloha pouze vrozená záležitost.

Pokud chceme získat nějakou schopnost, tak je potřeba abychom své vlohy uplatnily v nějaké činnosti.

Vloha + činnost = Schopnost

Schopnost je tady získaná (naučená) vlastnost, která nám umožňuje se naučit vykonávat nějakou činnost.

Jednotlivé stupně schopností:

  1. Nadání = jedná se o nadprůměrný výkon, než mají ostatní (jsem v něčem lepší a zvládám to bez větších problémů)
  2. Talent = více schopností u daného oboru (hudba = zpěv, hudební nástroj, sluch)
  3. Genialita = mimořádně rozvinutý talent, člověk vyniká v rámci svého oboru (většinou se však jedná i o jedině, kteří při  své genialitě trpí v sociálním životě)

Druhy schopností:

  1. Obecné = inteligence, moudrost a soudnost
  2. Specifické = matematické tělesné, hudební

Jestliže jste v něčem dobrý a máte pro to vlohy, pokuste se je co nejvíce využít a zdokonalovat je. Určitě se Vám to vyplatí!

Autor příspěvku: admin