Role pedagoga v mateřské škole v rámci výtvarné výchovy

Výtvarné činnosti jsou jedny z nejdůležitějších pilířů předškolního vzdělávání. Nejen, že přispívají k všestrannému rozvoji dětí předškolního věku, ale také rozvíjí veškerou naši tvořivost, představivost a fantazii.

Výtvarná činnost nám pomáhá lépe proniknout do vnímání dětského světa, vidět, jak dítě chápe souvislosti a vztahy mezi lidmi i věcmi.

Pedagog (učitel/ka) by měl děti vést k aktivnímu rozvoji v dané oblasti a motivovat je k získání přesvědčení, aby samostatně chtěly něco tvořit.

Co by měl pedagog udělat ještě dřív, než s dětmi začne tvořit, nebo vyrábět?

Jako první by měl pedagog zajistit pozitivní a příjemné prostředí, kde děti budou tvořit. Hlavním prostředkem není nic jiného, než MOTIVACE dětí, která může být jakákoliv i v rámci jiných činností (př. procházka přírodou, městem, exkurzemi apod.). Dítě si při dané a správné motivaci představí činnosti, která ho během dne/akce upoutala a chce to nějakým způsobem sdělit ostatním = kresbou, malbou či jinou technikou. Další motivací by mohlo být vyprávění nějakého příběhu, pohádky, nebo také zvolit formu divadelního představení. Způsobů dětské motivace je hned několik. Záleží pouze na Vás, jakou formu zvolíte. Mohou to být také nějaké hádanky, básničky, knihy, písně, nebo říkadla. Opravdu záleží jen na Vás.

Dalším krokem by mělo být seznámení s tím, co budou děti vytvářet (seznámení s předmětem, který chceme vyrobit).

Následuje seznámení s technikou vyrábění. Někdy je dobré nechat na dětech, aby si samostatně zvolily způsob ztvárnění.

Pokud chceme, aby děti vytvořily něco dle předlohy, je vždy dobré dětem danou předlohy vždy ukázat. Vyrábět jí v průběhu by mohlo být velmi chaotické.

Výrobek by měl na děti působit pozitivně! Děti mohou také výrobek nazvat nějakým jménem. Díky tomu si vytvoří vztah k danému výrobku.

Děti si mohu předmět popřípadě i předem osahat. Zjistit jaký je materiál, velikost a jaké tvary předmět má.

Pedagog by měl nadále dětem vysvětlit, jak používat všechny pomůcky, které mají k dispozici. Nakonec jim ukáže postup výroby, nebo kresby.

 

Pedagog by měl dbát na: individuální zručnost dítěte, inteligenci dítěte a jeho talent!

Je potřeba k dětem přistupovat individuálně, vést je k samostatné práci, seznámit s různými technikami, ukázat krásu ve věcech a kde je mají hledat, podporovat je a rozvíjet jejich fantazii, talent a nadání, dodávat sebevědomí a hlavně CHVÁLIT!

 

 

Výrobek, či kresbu je vždy potřeba zhodnotit. Dítě může i ke svému výrobku něco sdělit, představit ho ostatním. Přesto je potřeba dbát na to, abychom ho k tomu netlačili. Pokud nechce, nemusí!

Kam s hotovými výrobky? Žádné dítě přeci nechce, aby jeho “dílo” bylo vyhozeno do koše. Jako vhodné místo na představení výrobků dětí se hodí některé dobře viditelné místo ve třídě, kam dítě dochází. Vhodná je též chodba, nebo šatna, kde prochází se svými rodiči. Děti se vždy rády chlubí s tím, co namalovaly, nebo vytvořily. 

Děti mají ke svým výrobkům citový vztah a jakmile bychom jej řádně neocenily, pak bychom se dopustily velké chyby. 

Leckdy si chtějí děti odnést svůj výrobek i domů. Dopřejme jim to.

Vhodné je také mít připravený nějaký šanon, do kterého by své výtvory mohly děti schovat. Měl by jim být přístupný kdykoliv by se do něj chtěly podívat.

Co by pedagog dělat neměl?

Je i mnoho situací, kterých by se pedagog měl při své práci raději vyvarovat. Není nutné vždy děti do práce nutit. Pokud se tomu tak stane, mohlo by v dítěti nastat odpor k jakémukoliv vytváření. Pedagog by také neměl dětem naznačit jejich nešikovnost. Hlavně ne před ostatními! Moc byste jim tím ublížili! 

Vyvarovat se poukazování a vyzdvihování na jedno jediné dílo! Děti bychom neměly zesměšňovat. Též není dobře zahazovat, nebo schovávat jejich práce, tak aby si je nemohly prohlédnout.

Autor příspěvku: admin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.