Příprava do školky s prvky anglického jazyka - christmas/vánoce

Příprava do školky s prvky anglického jazyka na téma: Vánoce/Christmas

Kompletní příprava do mateřské školy s prvky anglického jazyka. Příprava je vhodná jako inspirace pro pedagogy, nebo pro ty, co rádi tvoří a pracují s dětmi.

Stáhnout celou přípravu v PDF: Příprava do MŠ s prvky anglického jazyka

Pracovní list v PDF: The Colors of Christmas

Příprava do MŠ s prvky anglického jazyka

Téma: Vánoce/Christmas

Osnova:

 1. Ranní činnost: skládání slov z písmen podle šablony, volné tvoření na téma Vánoc
 2. Komunitní kruh: – uvítání dětí v kroužku, seznámení s tématem, vánoční obrázková koláž, zpěv vánoční písně
 3. Pohybová chvilka: protažení s hrou
 4. Zájmová činnost: pečení vánočních ozdob, pracovní list (barvy Vánoc), vánoční strom z kostek
 5. Zhodnocení aktivit: reflexní kruh

Ranní činnost

 • Volné tvoření na téma Vánoc: Děti si na papír o rozměrech A4, namalují cokoliv, co si představí pod pojmem Vánoce. Necháme je tvořit samostatně. Ať už namalují pouze symboly Vánoc, co si přejí pod stromeček, nebo i celý Štědrý den, je na nich. Pomůcky, se kterými budou tvořit, by si měly zvolit též samostatně. Ať už si vyberou pastelky, voskovky, nebo vodové barvy či fixy, je pouze jejich volba.
 • Opis slov podle šablony: Dětem se na volný stůl připraví pracovní listy a fixy. Na pracovních listech budou napsána anglická slovíčka týkající se Vánoc: Christmas, a star, an angel, Christmas tree, bells, a snowman, a gift and etc. Slova budou mít za úkol opsat. Pokud máte k dispozici kostky s písmeny, nebo obrázková písmena, je možném, aby si je děti dle vzoru sestavily. Nemusí to nutně psát. Je potřeba děti respektovat, pokud danou práci odmítnou. Je tam pouze jen pro případ toho, že o to projeví zájem. Při ranní činnosti jim necháváme volný prostor.

Tip: Pokud šablony se slovy zalaminujeme, můžeme je využívat kdykoliv bude potřeba. Lze na ně psát smazatelným fixem, který se běžně používá třeba na magnetickou tabuli.

Komunitní kruh

 • Pozdrav dětí: Sedíme s dětmi v kroužku. Pedagog drží v ruce míč (hračku, nebo cokoliv jiného) a začne se slovy „Hello, Hello. I am here and I am (name). Who are you?“. Otočí se na dítě vedle sebe, předá mu věc a dítě začně opakovat stejnou frázi + své jméno.
 • Seznámení s tématem: Seznámíme děti s dnešním tématem. Řekneme si, co jsou to Vánoce a zeptáme se jich, zda by byl někdo, kdo by chtěl v krátkosti říct, jak Vánoce slaví.

Poté si připravíme velký papír A3. Doprostřed papíru si zapíšeme slovo Christmas. Následně pomocí malých šipek budeme zakreslovat a zapisovat znaky Vánoc. Jedná se o společnou práci a snažíme se o to, aby se děti nepřekřikovaly a respektovaly, když mluví někdo jiný.příprava do mš s prvky anglického jazyka

 • Zapisovat a zakreslovat může buď pedagog, nebo i děti, které se budou chtít zapojit. Pokaždé, když někdo řekne znak Vánoc př. hvězda/a star, celá třída slovíčko zopakuje.
 • Zpěv vánoční písně: S dětmi si můžeme zazpívat známé a jednoduché anglické vánoční koledy (př. Jingle Bells, Silent Night, Deck the Hall and etc.).

 

Pohybová chvilka: Protažení s hrou: Podle počtu dětí uděláme několik skupinek, které se budou jmenovat podle nějakého vánočního symbolu (star, tree, bells or etc.). Na zem dáme obrázky těchto symbolů. Děti mají za úkol se pohybovat v prostoru tím způsobem, kterým určí pedagog (běh, chůze pozadu, skoky po jedné noze apod.). Ve chvíli, co pedagog řekne daný symbol, tak skupina dětí se musí dostavit ke svému obrázku (hru je možné hrát i za doprovodu koled, jakmile písnička bude pozastavená, tak pedagog řekne symbol).

Zájmová činnost

 • Pečené vánoční ozdoby na stromeček: Na originální ozdoby, které děti budou určitě bavit, si přichystáme: 1 hrnek soli, 1 hrnek hladké mouky a cca 1 hrnek vlažné vody. Dále budeme potřebovat váleček, formičky, něco na ozdobení (třpytky, akrylové barvy apod.).

Postupovat budeme tak, že si nejprve smícháme sůl s moukou. Dále přidáme vodu a vytvoříme těsto, ze kterého budeme následně pracovat. Pokud bude těsto moc tekuté, stačí přidat hladkou mouku.

Ozdoby pečeme na 180 stupňů, dokud nebudou zcela tvrdé. Nakonec si dle libosti děti mohou ozdobit (můžeme nechat i na další den).

 

 • Strom z kostek na koberci: Co tahle dát dětem možnost si vyzkoušet svojí kreativitu, konstruktivnost a představivost? Ať si vyzkouší samostatně na koberci, či jiném vhodném místě sestavit symboly Vánoc z kostek, pet víček či čehokoliv jiného, co mají k dispozici. Sestavit můžou strom, vánoční hvězdu, Betlém apod.

 

 • Pracovní list: Barvy Vánoc: Děti, které se nebudou chtít zapojit do pečení vánočních ozdob, nebo skládání symbolů na koberci, si můžou vypracovat pracovní list s anglickými slovíčky (viz. šablona).

příprava do mš s prvky anglického jazyka

Tip: Během zájmových činností můžeme s dětmi poslouchat vánoční koledy.

 

 Reflexe činností

S dětmi se znovu sejdeme v komunitním kruhu, kde si společně řekneme, jak se nám pracovalo. Co se dařilo a nedařilo. Můžeme si společně projít jednotlivé činnosti a ukázat si své výtvory.

Zapojení angličtiny do činností: Anglický jazyk a jednotlivá slovíčka do dětí nebiflujeme. Stačí, když na ně mluvíme v krátkých a jednoduchých větách. Danou nenásilnou formou se děti učí nejvíce.

Autor příspěvku: admin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.