Osobnost z pohledu psychologie

Z psychologického pohledu je každý člověk osobností. Co to přesně znamená?

,,On přeci není žádná osobnost, aby si o sobě tolik myslel,” sděluje dívka své nejlepší kamarádce. ,,Copak si myslí, že je výjimečný a jedinečný?”. Pokračuje  ve svých stížnostech dál a dál…

Z pohledu psychologie ANO! Je výjimečný a jedinečný!

Každý z nás je jedinečná osobnost. Všichni jsme jiní a na světe by se nenašel NIKDO, kdy by byl totožný, jako naše Já. Jsme individuální jednota biologických, sociálních a psychických znaků.

Celek, kde je v rovnocenném významu tělesného a psychického.

Celek vrozeného a získaného.

  • Seberegulační celek = sami se můžeme řídit (práce na sobě samém = seberozvoj)
  • Struktura osobnosti = uspořádání
Jednotlivé části jsou v každém z nás uspořádány jinak!

Znaky vlastností osobnosti

  • Konzistence = nepřeměňuje se a je stálá
  • Hierarchičnost = něco je uspořádané podle velikosti (něco je důležité a něco zase ne)
  • Dominance = převládá některá vlastnost (je více poznat na první pohled)
  • Polarita = (klady a zápory) opačné vlastnosti
  • Integrovanost = (začlenění) neexistuje žádná vlastnost, která by byla samostatná, vždy jsou naše vlastnosti nějak propojené

Osobnost

Osobnost je rozhodně potřeba vnímat podle její celistvosti. Je dobré se soustředit na více jevů, jelikož podle pouze jednoho to nelze. Osobnost člověka se zkoumá podle toho jaká je teď ve své potencialitě a jaká by mohla být. Charakterizuje celistvou individualitu konkrétního  člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých potencialit.

Autor příspěvku: admin