English idioms for kids

Přiřaď obrázek, aby vznikl pravdivý idiom.

Vocabulary/Slovník

 • as…as = stejně, jako
 • cold = studený
 • ice = led
 • idiom = slovní spojení
 • lightning = blesk
 • mouse = myš
 • quick = rychlý
 • quiet = tichý
 • tall = vysoký
 • tree = strom

Správné řešení

 1. She´s as quick as lightning.
 2. He´s as tall as a tree.
 3. She´s as cold as ice.
 4. He´s as quiet as a mouse.

Autor příspěvku: admin