Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti (do 6 let)

Abych mohli mluvit o výtvarném projevu dítěte, je potřeba si uvědomit, kdy je možné začít nějakým způsobem brát v potaz, že se jedná právě o tento jev.

Výtvarný projev je uvědomělá činnost, která vzniká až po roce a půl života dítěte. 

První období vývojové fáze výtvarného projevu bychom nazvali období čáranice (1 – 3 let).

V tomto období bychom mluvili o dětské radosti z pohybu a zanechané stopy svého výtvarného projevu. Pokud máte děti, nebo s nimi pracujete, tak se Vám určitě už muselo někdy stát, že se dítě jen tak bezmyšlenkovitě plácá v barvách a baví ho po sobě zanechávat různé stopy, které nikomu z nás nedávají žádný smysl. No a! Nemají mít pro nás žádný výtvarný smysl. Důležité je ta RADOST, kterou dítě prožívá při svém “tvoření”. Dopřejme dětem se ledabyle patlat v barvách, v mouce a všem možném, co je napadne. Většinou se jedná o takový výtvarný projev, který vzniká HROU. Měli bychom je podpořit a umožnit jim se pořádně “vyřádit”.

V tomto období vychází “tvoření” z kývacího pohybu a později začínají postupně spojovat své čáry do kruhu = vznik kruhu.

Druhým obdobím, které nazýváme obdobím naivního realismu je věkově vymezené pro děti od 3 – 6 let.

Zde se již objevují nejen známý hlavonožci, ale také prvky krajiny, určité děje a příběhy. Díte nemaluje to, co vidí, ale to co zná ze své zkušenosti. Chce zobrazit něco, co ho zaujalo a má k tomu nějaký určitý citový vztah. Nacházíme zde tzv. kouzlo pravého úhlu. Jedná se o princip, kdy si dítě uvědomuje různé tvary a směry kresby. Má potřebu zobrazovat své kresby s rozlišením vodorovného a svislého směru. Například se již snaží znázornit komín kolmo ke střeše, hrnec kolmo ke stolu, a nebo u svého prvního hlavonožce ruce kolmo k tělu.

Znaky dětského výtvarného projevu

Jedná se o čtyři základní znaky dětského výtvarného projevu. Je jím transparentnost, kdy dítě vše znázorňuje rentgenovým viděním. Například, když namaluje dům a přes zeď je vidět obývací pokoj, ve kterém jsou skříně, stůl apod. Dalším znakem by bylo sklánění prostoru (pohled ze shora a ze předu). Přenášení znaků do věcí, nebo zvířat. Dítě tento znak používá velmi často. Jedná se o přenášení lidských znaků do podoby věcí, nebo zvířat. Posledním znakem by byl automatismus, kdy si dítě osvojí a zautomatizuje nějaký prvek. Dítě z toho má opravdu velkou radost.

Dopřejme dětem radost z jejich výtvarného projevu!

 

Autor příspěvku: admin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.