Role pedagoga v mateřské škole v rámci výtvarné výchovy

Výtvarné činnosti jsou jedny z nejdůležitějších pilířů předškolního vzdělávání. Nejen, že přispívají k všestrannému rozvoji dětí předškolního věku, ale také rozvíjí veškerou naši tvořivost, představivost a fantazii.

Přečtěte si více o oRole pedagoga v mateřské škole v rámci výtvarné výchovy

Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti (do 6 let)

Abych mohli mluvit o výtvarném projevu dítěte, je potřeba si uvědomit, kdy je možné začít nějakým způsobem brát v potaz, že se jedná právě o tento jev.

Přečtěte si více o oDětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti (do 6 let)